Son Môi Dưỡng Ẩm

lips-img-main.jpg
Son môi

Son môi dưỡng ẩm duy trì độ ẩ để tạo ra đôi môi tròn đầyvà bóng đẹp.

Ý kiến về sản phẩm