Son Môi Dòng AA

lips-img-main-1.jpg
Son môi

  • Với thành phần Ngọc trai sáng
  •  Với thành phần Ngọc trai dạng lỏng

Son môi với độ ẩm cao và bóng tạo nên sự mềm mại và nhẹ nhàng cho đôi môi.
Son AA mang lại cảm về sự bao bọc của nước trên đôi môi trong, mọng.

Ý kiến về sản phẩm