Son Bóng

lips-img-main-vn.jpg
Son môi

COFFRET D'OR MIX ESSENCE ROUGE ( 8 màu )

Son môi nước bao gồm hai tầng – “tầng tinh chất ẩm” và “tầng màu môi đẹp” – tạo ra một làn môi sáng bóng đẹp.

Ý kiến về sản phẩm