PHẤN TẠO SÁNG DẠNG KEM

08-p.jpg
Sản phẩm mới

Đây là một loại phấn nền ngoài những chức năng thông thường, sản phẩm có thêm chức năng tăng cường độ bóng và sáng một cách tinh tế trong dòng sản phẩm trang điểm nền.
Thoa đều sản phẩm trên toàn bộ khuôn mặt của bạn hoặc các khu vực được lựa chọn để điều chỉnh độ sáng của trang điểm nền sau khi đã dùng phấn nền dạng nước hoặc dạng kem.

Ý kiến về sản phẩm