New Magical Gradation Eyes

item04-changephoto-01.jpg
Màu mắt

Màu mắt hai mày với một mày sáng tạo độ bóng , sáng cho vùng mắt và màu tối tạo độ sâu cho mắt. Hai màu hòa quyện tạo ra một màu trung gian, màu có sự lan tỏa tuyệt đẹp mà chỉ có ở bảng màu đa sắc mới có.

Ý kiến về sản phẩm