Mascara Tạo Độ Cong

eyes-img-main-2.jpg
Mascara

Mascara 2 đầu làm dầy mi và duy trì độ cong. Đây là loại mascara 2 đầu với 2 chức năng nổi bật giúp duy trì độ cong của lông mi sau nhiều giờ sử dụng.

Ý kiến về sản phẩm