Mascara Tạo Độ Cong Mi

eyes-img-main-4.jpg
Mascara

Mascara Tạo Độ Cong Mi - 2 màu

Chất lỏng mascara với các sợi làm dầy mi bao phủ từng sợi mi với mật độ cao giúp mang lại hàng mi dầy và dài hơn.

Làm tơi từng sợi mi, và tạo độ sáng bóng cho mi, mang lại độ sâu cho đôi mắt.

Ý kiến về sản phẩm