Mascara Làm Dày Mi

eyes-img-main-5.jpg
Mascara

Mascara Làm Dày Mi - 1 màu

Volume Beauty Mascara tách rời các sợi mi và tăng cường làm dày từng sợi mi để mang lại một đôi mắt hấp dẫn.

Chất lỏng mascara với các sợi làm dày mi bao phủ các sợi lông mi với mật độ cao. Cho hàng mi trở nên dày và dài hơn.

Ý kiến về sản phẩm