Mascara Dưỡng Và Lót Mi

eyes-img-main-7.jpg
Mascara

Mascara Dưỡng Và Lót Mi

Beauty Mascara Base làm tăng thêm độ dày và độ cong trên từng sợi mi để tạo nên đôi mắt có sức lan tỏa cao.

Mascara chứa đựng những sợi có 2 độ dài khác nhau, bao phủ lông mi để tăng thêm về độ dài và số lượng cho mi. Làm cong các sợi lông mi và duy trì trong trong nhiều giờ.

Ý kiến về sản phẩm