Má Hồng Dạng Nén

face-img-main.jpg
Màu má

Má Hồng Dạng Nén - 3 loại

Một sản phẩm kết hợp hoàn hảo 3 trong 1 hai màu má và một màu highlight, mang lại màu sắc tự nhiên cho vùng má với hai tông màu khác nhau, trong khi màu highlight giúp làm sáng khuôn mặt của bạn.

Ý kiến về sản phẩm