FULL GLAMOUR LIQUID LIPS (MỚI)

full-glamour-liquid-lips-new.jpg
Son môi

Màu son mới tạo hiệu ứng 3D sâu thẳm và trong trẻo 

2 màu mới 

Ý kiến về sản phẩm