Essence Stay Rouge

item01-img-01.jpg
Son môi

Với dầu cô đặc, sôn môi này tạo ra đôi môi đấy đặn, gợi cảm. 
Phù hợp với môi, tạo độ bóng, không cần kẻ viền môi.

12 colors with glossy and soft coloration.

Ý kiến về sản phẩm