BROW STYLING PENCIL RO

12sp-browpencil-ro-p.jpg
Các sản phẩm khác

2 màu
*Bán rời : BROW STYLING PENCIL (vỏ) N

Chì kẻ mắt đã được cải tiến. Đầu chì tròn hơn giúp người sử dụng có được màu của lông mày tự nhiên. Dễ dàng cho mọi người đều có thể sử dụng được.

Ý kiến về sản phẩm