BÔNG ĐÁNH PHẤN NỀN DẠNG NƯỚC

14-p-1.jpg
Sản phẩm mới

Bông phấn đặc thù dành riêng cho loại phấn nền dạng kem và dạng nước giúp bạn điều chỉnh được lượng phấn theo ý muốn của bạn.

Ý kiến về sản phẩm