BÔNG ĐÁNH PHẤN NỀN DẠNG NƯỚC lunasol

14-p-2.jpg
Tùy chọn

Bông phấn đặc thù dành riêng cho loại phấn nền dạng kem và dạng nước giúp bạn điều chỉnh được lượng phấn theo ý muốn của bạn.

Ý kiến về sản phẩm