Beauty Sharp Designer

item01-img-01-4.jpg
Màu má

 

Màu má pha trộn 3 trong 1, dễ dàng tạo đường viền tự nheien cho khuôn mặt trông nhỏ hơn mà không cần kỹ thuật quá khó.

Ý kiến về sản phẩm